Partnergesprekken & Relatietherapie bij Autisme

Autisme heeft een pervasief karakter, dat wil zeggen; een diep doordringende invloed op verschillende ontwikkelings- en leefgebieden. Zo ook binnen sociaal contact, communicatie en relaties. Voor mensen met Autisme is het vaak lastiger om gevoelens en gedrag van een ander aan te voelen, te begrijpen en hier (direct) op te reageren.

Andersom speelt dit echter ook; partners van mensen met Autisme begrijpen vaak niet waarom de persoon met Autisme zo handelt of zegt wat hij/zij zegt. Het resultaat hiervan is dat er vaak sprake is van miscommunicatie in relaties, waarbij de nodige frustratie, wanhoop en ruzie komt kijken.

Mijn aanpak

Naar mijn ervaring is het voor stellen vaak gemakkelijker om via of in bijzijn van iemand te praten dan rechtstreeks met elkaar. Zeker wanneer het gevoelige onderwerpen betreft. Daarom stel ik mij in de gesprekken op als tussenpersoon. Ik maak onderscheid tussen Partnergesprekken en Relatietherapie (beide kunnen gecombineerd worden).

Partnergesprekken

Deze gesprekken kunnen het best gezien worden als gezamenlijke psychoeducatie. Binnen deze gesprekken zullen wij ons focussen op het vergroten van kennis en begrip op het gebied van Autisme. In het licht van de besproken theorieën en ervaringen worden de interpersoonlijke verschillen vaak meer begrijpelijk. Wederzijds begrip leidt doorgaans tot meer acceptatie, gezamenlijke oplossingen en minder strijd. In de Partnergesprekken proberen wij:

  • Gezamenlijk tot meer begrip en acceptatie te komen
  • Meer aandacht en respect te ontwikkelen voor onderlinge verschillen
  • Meer aandacht te creëren voor de positieve aspecten van de relatie en Autisme
  • Acceptatie van onderlinge verschillen te vergroten

Relatietherapie

Binnen de Relatietherapie zullen wij minder bezig zijn met de theorieën en meer direct ingaan op de interpersoonlijke moeilijkheden die aanwezig zijn binnen de relatie. Vaak hangen de interpersoonlijke problemen samen met miscommunicatie, wederzijds onbegrip en frustraties. De eerste stap zal daarom gefocust zijn op het terugvinden van de gezamenlijkheid binnen de relatie. Van daaruit kunnen wij gezamenlijk onderzoeken waar de moeilijkheden binnen de relatie ontstaan. In de Relatietherapie proberen wij:

  • Gezamenlijk tot meer begrip en acceptatie te komen
  • Helpende communicatie te bevorderen
  • Meer aandacht te creëren voor de positieve aspecten van de relatie en elkaar
  • Aandacht te creëren voor elkaars behoeften en wensen