Privacy

Ik verwerk persoonsgegevens van mijn cliënten, vanwege de gevoeligheid van deze gegevens is het van belang om hier zorgvuldig mee om te gaan. In onderstaande privacyverklaring kun je daarom lezen welke persoonsgegevens ik verwerk en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten je hebt als cliënt. In geval van vragen of klachten kun je contact opnemen met mij, R. van der Werff via autisme-inzicht@outlook.com of telefonisch op 0638504949.

Klik hier voor de gehele privacyverklaring.