Cognitieve Gedragstherapie

Wat is Cognitieve Gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van behandeling die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. In CGT wordt het gedrag en gedachten die de problemen in stand houden, besproken en behandeld. Hierbij wordt er gekeken naar de samenhang tussen gedachten, gevoelens en gedrag. CGT is een klacht- en probleemgerichte therapie die doorgaans kortdurend is

Hoe gaan we te werk?

Gedrag dat hardnekkig is heeft een (vaak onbewuste) functie die ervoor zorgt dat het gedrag in stand wordt gehouden. In de behandeling zullen we allereerst gaan kijken naar die functie van het disfunctionele gedrag. Daarna zullen wij de klachten die je ervaart verder bespreken aan de hand van alledaagse situaties waarin je tegen moeilijkheden aanloopt. Dit kunnen we doen met behulp van de volgende vragen:

  • Welke Gedachten riep de Gebeurtenis bij je op?
  • Tot welke Gevoelens leidden de Gedachten die je had?
  • Tot welk Gedrag leidden de Gevoelens die je ervaarde?
  • Wat is het Gevolg van het vertoonde Gedrag?