Behandeling

Eerste gesprek: Aftasten

Gedurende het eerste gesprek zullen wij ons voornamelijk richten op de kennismaking. Dit geeft mij de kans om een beeld te krijgen van wat er speelt. Tegelijkertijd krijg jij de mogelijkheid om na te gaan hoe je het contact met mij ervaart. Voel je je op je gemak? Heb je vertrouwen in ons contact? Indien het antwoord op deze vragen ja is, kunnen we besluiten samen aan  de slag te gaan.

Gelijkwaardige samenwerking waarin openheid centraal staat

Mijn manier van werken is gebaseerd op een gelijkwaardige samenwerking; jij weet meer over jezelf, je klachten en wensen dan ik. Ik ben er om te luisteren naar wat je zegt, om dit aan je terug te geven en technieken aan te reiken om anders om te gaan met uitdagingen. Als ik een idee heb over een richting die wij zouden kunnen inslaan dan zal ik hier open over zijn. Ik ben gericht op wat jij wilt bereiken in de behandeling en zal je meenemen in mijn overwegingen.

Gericht op het hier en nu

In de behandeling richt ik mij vaak op het hier en nu, vanuit de overtuiging dat veel klachten ontstaan en verergeren wanneer wij teveel gericht zijn op het verleden en de toekomst: “Ik heb dat gister fout gedaan”, “Heb ik niet teveel gezegd?”, “Wie gaan er allemaal aanwezig zijn op de borrel?”, “Ga ik mij ooit nog beter voelen?”.

Wanneer we teveel gericht zijn op het verleden of de toekomst neemt ons hoofd het over; we gaan in oplossingen en (on)mogelijkheden denken. Dit is in geval van praktische zaken prettig. In situaties waarin er geen direct oplossing mogelijk is is dit echter erg onprettig. Dan leidt het tot piekeren, angst, somberheid en andere klachten. In de gesprekken zal ik daarom ook gefocust zijn op wat je in het hier en nu ervaart: Waar denk je aan? Wat voel je als je dat zegt? Waar voel je dit? Heb je er nu, op dit moment last van?